ฉันจะรีเซ็ตหรือเปลี่ยนรหัสผ่านได้อย่างไร? - ศูนย์ช่วยเหลือ Airbnb

หากยังไม่เคยสร้างหรือลืมรหัสผ่าน หรือมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบบัญชี Airbnb ... Airbnb โดยการเชื่อมต่อกับ Facebook, Google, Apple หรือเบอร์โทร ก็ไม่ต้องสร้างรหัสผ่าน.

อ่านต่อ


banner