ทำไม Facebook เวลาเราลืมรหัสผ่าน แล้วมันไม่ยอมบอกรหัสเราเลยล่ะ ?

กรณีอย่างนี้ไม่ใช่แค่กับเว็บ Facebook อย่างเดียวนะครับ แต่จะเห็นว่ามีหลายๆเว็บที่บังคับให้เราในการ Reset รหัสผ่าน…

กรณีอย่างนี้ไม่ใช่แค่กับเว็บ Facebook อย่างเดียวนะครับ แต่จะเห็นว่ามีหลายๆเว็บที่บังคับให้ เราในการ Reset รหัสผ่าน แทนที่จะเป็นการบอกรหัสเราในกรณีที่เราลืม แม้ว่าจะมีการส่ง ...

อ่านต่อ


banner